DADALOĞLU DERNEĞİ


3 - AVŞARIN DAMGASI

AVŞAR BOYUNUN DAMGALARI

Oğuz boylarının hepsinin aynı zamanda kendilerine has bir damgaları vardır. Bu damgalar hayvanlara vurulmakta, halı ve kilim motifi olarak kullanılmakta, aşı boyası ile evlerin duvarlarına resmedilmekte, nazar değmemesi ve uğur getirmesi için bazı giyim eşyalarına konulmakta, hatta mezar taşlarına, abidelere, yapılara ve kayalara kazılmakta, devletlerin bastırdığı paralarda Boy’un belirtisi olarak kullanılmaktadır.[1][41] Bu damgalar sayesinde yapıların, eserlerin hangi boy tarafından inşa edildiğini, kimi beylik ve devletlerin hangi boy tarafından kurulduğunu ve kimi ünlü ailelerin hangi boya mensup olduğunu anlıyoruz ki tarih açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Afşar Boyu damgasının ters çevrilmiş şekline benzeyen imler, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bereket sembolü olarak kullanılmakta, mezar taşlarına da işlenmektedir. Afşarların “kemgöz” için kullandıkları mezarlık imi ise, Altın-Orda payzasına benzemektedir.[2][42]

  

Kaşgarlı Mahmut’ta

Reşideddin’de

Ebulgazi’de

Yazıcıoğlu Ali’de

 

Şeklindedir. Ayrıca, Avşarlar gamalı haç şeklindeki damgaları da çoğunlukla kullanmışlardır.[3][43][1][41] Faruk Sümer, a.g.e.s.208
[2][42] Tuncer Gülensoy, Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları, s.141-47-72
[3][43] Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri – 1 (Selçuklu Dönemi), Ankara 1986, s.20, 43
Hava Durumu
Anlık
Yarın
23° 25° 6°